LABORATORIERÅTTANS NATURHISTORIA

Om filmen:

Den här 27-minutersfilmen är inspelad under flera månader som en naturfilm, och följer några tamråttors liv efter det att de släppts fria i en stor utomhusinhägnad, där de liksom sina vilda kusiner måste kämpa för föda, skydd och partners. Vi får bevittna hur ett komplext och strukturerat samhälle växer fram och frodas i denna naturliga omgivning, och filmen demonstrerar hur studier från fysiologi till psykologi har avslöjat ett antal egenskaper som, trots generationer av domesticering, förblir redo att komma till uttryck så snart tillfälle gives. Vi må ha
tagit råttan ut ur naturen, men har vi tagit naturen ur råttan?

Filmen kan köpas som VHS eller DVD (se "Get the film")


Varför har vi gjort denna film och hemsida?

1) När man håller djur I fångenskap är det viktigt att veta hur evolutionen har format. deras beteende. Framsteg inom djurskyddsområdet har till stor del drivits av en kombination av medvetenhet, god vilja och fakta. Avsikten är att denna film ska vara relevant ur alla tre aspekterna genom att ge en översikt over det spektrum av beteenden och behov som förblivit intakt trots generationer av domesticering; beteenden som är redo att komma till uttryck så fort tillfälle ges. Det är också relevant ur en vetenskaplig synvunkel: även den mest kausalt inriktade
forskaren som enbart är intresserad av mekanismer, studerar på sätt och vis en produkt av evolutionen

2) Miljontals år av evolution har verkligen gjort råttan till en av de mest framgångsrika sociala allätarna på vår planet. En beundransvärd art (och också ett mycket lämpligt sällskapsdjur). Så många är dess talanger att en handbok över vad som är viktigt fören råtta blir en guidad visning av de viktigaste aspekterna av djurs beteende (vårt eget delvis inberäknat) och välfärd. Bland de ämnen som filmen tar upp återfinns följande:

1· Födoval
2· Fördelarna med att leva i grupp
3. Inlärningsförmåga
4· Dominansförhållanden
5· Att undvika rovdjur
6· Kommunikation (olfaktorisk och ultraljuds-)
7· Habitatval och orienteringsförmåga
8· Parningsstrategier och sexuellt urval
9· Neofobi
10· Födsel och infanticid

3) Avsikten är också att materialet ska utgöra en resurs som kan användas för undervisning och presentationer. Hemsidan innehåller över 40 fritt tillgängliga overheadbilder och filmklipp (en del utan ljud) som täcker alla de viktigaste delarna av dokumentären. Många av oss som undervisar i etologi har beklagat bristen på användbart material som illustrerar vad vi menar. Denna film och hemsida avser att åtgärda detta.

Jag hoppas att denna insats ska vara till nytta och välkomnar era kommentarer och förslag. Låt mig få veta på adressen enquiries@ratlife.org.

Manuel Berdoy
Oxford, 2003
.
(Translated by Kristina Axe & Anna Olsson)